Adref       Amdanom       Gwasanaethau       Ddewislenni       Cacennau       Cysylltu
Rydym yn darparu gwasanaeth o arlwyo ar gyfer priodasau, bedyddiadau, part´on preifat a llawer mwy.
Mae ein bwffe fforc yn hynod o boblogaidd ymhlith cwsmeriaid preifat.
Mae ein arlwyo corfforaethol hefyd wedi dod yn boblogaidd. Rydym yn darparu bwffes ar gyfer cynadleddau a chyfarfodydd, diwrnodau hyfforddi a swyddfeydd.
Ein bwydlenni bwffe bys yw'r rhai mwyaf poblogaidd ar gyfer ein cleientiaid corfforaethol.

Rydym yn cynnig gwasanaeth dibynadwy, byddwn yn cyflwyno bwyd o'r ansawdd gorau i'r gweithle. Gallwch gyfrif arnom ni.
Felly, rydych wedi dewis y lleoliad ac yn chwilio am arlwywr neu cacen, gallwn chwarae rhan wrth sicrhau bod gennych y diwrnod gorau o'ch bywyd.
Rydym yn brofiadol arlwywyr a fydd yn gwrando ar eich anghenion ac yn gweithio gyda'ch cyllideb i gynnig yr arlwyaeth orau er mwyn i chi ymlacio a mwynhau eich diwrnod.

Gallwn drefnu popeth o cyllyll a ffyrc, llestri a llestri gwydr i staff o safon uchel.
Os oes angen llestri, cyllyll a ffyrc neu llestri gwydr gallwn drefnu hyn, gall eitemau gael eu dychwelyd heb eu olchi.

Gallwn hefyd logi staff ardderchog ar gyfer eich digwyddiad, os angen.